Knalgas  Laatst bijgewerkt: 2014-10-21

 ReactiesNaar.jpg
In het kort:
Bij het  Anodiseren van aluminium voorwerpen komt er waterstofgas (H2) vrij. Gemengd met lucht kan dit explosief zijn in concentraties vanaf ca. 4%
Hieronder een berekening over hoeveel H2 er maximaal kan vrijkomen, gegeven de stroom en tijd waarmee je anodiseert *.
Ik heb voor het Anodiseer-lab een gassensor gemaakt. Hier de beschrijving.
Samengevat: Anodiseren met 100A-minuut levert maximaal 50 ppm H2 op indien gemengd met 1 m3 lucht. Dat is een factor 1000 onder de explosiegrens.

As voorbeeld neem ik een werkstuk van 1 dm2 waarvoor normaliter 100 A-minuut nodig is. Dat is 6000 A-sec.
Dat betreft dan 6*103 * 6.25*1018 (aantal e- per As) = 3.75*1022 elektronen. Er kunnen maximaal evenzoveel waterstofatomen vrijkomen en die hebben een gewicht van 1.6*10-27 kg per stuk. (massa van het proton)
We krijgen dus 3.75*1022  * 1.6*10-27 =  0.06 gram waterstof. Gemengd met 1 liter lucht (weegt 1.2 gram) geeft dat een concentratie van 0.06 / 1.2 = 5% en dat is ongeveer de ondergrens voor een explosief mengsel.
Normaal zal het waterstofgas zich mengen met veel meer lucht, en als je in die tijd ook nog wat ventileert is er geen enkel probleem.

Ook bij het etsen met natronloog komt er H2 vrij, maar dat is per aluminiumatoom wat minder. Bij het weg-etsen van een oxidelaag komt er geen waterstof vrij.

Het is dus niet echt nodig, maar wel wenselijk om een gasdetector in de buurt te hebben. Ik gebruik daarvoor de FIGARO TGS 822, bij Conrad te koop voor  15,=  Deze kan H2 detecteren vanaf 100 ppm.  Hier de uitgebreide manual.  

Gebruikte getallen:
Lading van het elektron (e-) = 1.6*10-19 Coulomb. Er zitten dus 1/1.6*10-19 = 6.25*1018 elektronen in 1 Coulomb = 1 Ampere-seconde.
Massa van het waterstofatoom = 1 proton = 1.6 10-27 kg.
Soortelijk gewicht van lucht = 1.2 kg / m3 oftewel 1.2 gram / liter.
Soortelijk gewicht van H2 = 0.086 kg / m3, oftewel 86 milligram / liter.