BDCM-1.   Laatste wijziging 2014-10-21

ReactiesNaar.jpg


In het kort:
Stuurprint voor 2 DC borstel motoren tot 50 Volt 7A
Aansturing d.m.v. enkelvoudig PWM
Galvanische scheiding tussen sturing en Powerdeel

Schema (pdf)     Print (pdf)

Datasheets:  DRV8432   ILQ615    2n6388 


Opmerkingen:
- Het IC is ingesteld in mode [M3,M2,M1] = [ 0,1,1] oftewel 2 Full Bridges die ieder aangestuurd worden met een enkel PWM signaal.
- Het IC wordt aan de onderkant van de print gemonteerd en moet tegen een koelplaat geschroefd worden.
- OK2 is optioneel, alleen nodig als je evt. foutmeldingen in je MPU wilt afhandelen. Zoniet dan kun je ledjes monteren i.p.v. OK2
- Voor OK1 en OK2 kan een ander type gemonteerd worden als dat pin-compatible is en voldoende CTR heeft.
- Voor Q1 kan iedere TO220 NPN darlington gebruikt worden. Let wel op ECB c.q. BCE aansluiting. Hij dient slechts om de PVDD (typ. 50 Volt) terug te brengen tot een veilge waarde voor de 7812.
- Zonder aansturing blijft het IC in de Reset mode. Dat is een veiligheids maatregel; als de MPU nog niet wakker is zou de PWM in één stand staan en wordt de motor voluit aangestuurd. Meestal wil je dat niet. Mogelijk is er een expliciete test op de aanwezigheid van PWM nodig.
- Op het moment van dit schrijven is e.e.a. nog niet getest.


Testen:
Bij het eerste testen op 7/12 blijkt dat de snelheid van de OptoCoupler ver achter blijft bij de specs. Er zijn stijgtijden van 20+ usec gemeten waardoor e.e.a. onbruikbaar is voor PWM frequenties van meer dan een paar honder Hz. Bedoeld was minimaal ca. 16 kHz. Er wordt gezocht naar een oplossing.