Digitizer Pad.                                                Laatste wijziging 2016-05-30


In het kort:
HiPadGUI is PC-Software voor een Digitizing Pad DT-114 van Houston Instruments, teneinde tekeningen e.d. te kunnen digitaliseren t.b.v. CNC-achtige bedoelingen.
Bereik ca. 27 x 27 cm, resolutie ca. 0.1 mm.
Dit programma produceert naast een grafische presentatie een textbestand met de aangewezen co÷rdinaten, desgewenst in G-code formaat.
Evt. schaling kan achteraf toegepast worden met een apart tool.

Gerelateerde projecten:
CNC Vlakbed Machine.
Tools voor het genereren van G-code.
Tool Gaten Boren


Rimg0910-tmb.jpg

De digitizer.   (Klik voor goter)


ScreenShot.jpg

Screenshot van het programma HiPadGUI. (1:1, 900 px breed)

De knoppen:
"New" wist alle ingevoerde gegevens.
"Auto Refresh" ververst de plot 3x per seconde. (Zie bekende problemen)
Daaronder een deel van de lijst met ingevoerde gegevens, eerst de X, dan de Y-waarde in mm, de letter aan het eind van de regel is het type, dat geeft aan met welke drukknop het punt gedigitaliseerd is.
"Close Curve" maakt een nieuwe invoer met als co÷rdinaat de allereerste invoer en sluit daarmee de contour..
"Delete Last" wist de meest recente invoer.
"Points" geeft het aantal ingevoerde punten weer.
"Save as" opent de dialoog voor het opslaan van het bestand. De naam (zonder pad) wordt in het veld daarboven zichtbaar.
"Strip Type" zorgt ervoor dat alleen de X- en Y co÷rdinaten opgeslagen worden en niet ook het type.
"Make G-code" veroorzaakt dat de opslag in G-code formaat gaat: G1 X+xxx.x Y+yyy.y waar xxx.x en yyy.y de cijfers voorstellen, de rest letterlijk. Het type wordt genegeerd.
"CommPort" opent een dialoog voor de keuze van de seriele poort. USB geŰmuleerde poorten worden ondersteund. De naam van de compoort wordt bij beŰindigen opgeslagen in een configuratiebestand in de map van de executable en bij opstarten gelezen.

Het zwarte display geeft de gedigitaliseerde punten weer met lijnen verbonden. Het eerst opgegeven punt krijgt de X-Y co÷rdinaat [0, 0]  en wordt aangeduid met een rood kruisje.  Het meest recent ingevoerde punt wordt met een geel kruisje aangeduid.


Werkwijze:
-- Maak een map voor je project op een geschikte plek en ga daar naar toe.
-- Start het programma met het desktop icoon.
-- Plak de figuur die je wilt digitaliseren op het bord, en zorg dat het recht ligt. Gebruik plakband dat gemakkelijk loslaat, zoals crŔpe-tape.
-- Digitaliseer het eerste punt, dat wordt het nulpunt voor je werk.
-- Digitaliseer de andere punten in een volgorde die geschikt is voor de bewerking die je wilt doen.
-- Je kunt zo af en toe een andere toets gebruiken, dat blijft zichtbaar in het bestand als je het type meeneemt, en kan later bij post-processing gebruikt worden om speciale bewerkingen in te voegen.
-- Sla het bestand op in het formaat dat je wenst.
-- Klik op "New" voor een volgende digitalisatie of beŰindig het programma. 

Bekende problemen:
 -- De digitizer heeft ook de opties "Switched Stream" en "Stream" continu. Dat levert ca. 30 punten per seconde op en dat wordt dit programma al gauw teveel.
 -- De rode en de gele knop geven beide de letter b als type, de witte en de groene knop geven R.
 -- Als er even een ander window over het plotgebied heeft gelegen wordt dat pas hersteld als er een nieuw punt ingevoerd wordt. Ik hoop nog eens uit te vinden hoe dat voorkomen kan worden. Voorlopig is er de knop "Auto Refresh" die 3 x per seconde een plot doet, maar dat gaat wat knipperen als er veel punten te refreshen zijn.
 -- Het is nog niet getest op Linux. Er kan daar een Compoort probleem optreden.


Links:
Brochure van Houston Instruments       Technische documentatie   


Technische doc beknopt:
De output van de digitizer is RS232, 4800 Baud, 7 databits, geen parity en 2 stopbits. Formaat: t+XXXXX+YYYYYcrlf.
Waarbij t een type aanduiding is (zie verderop) + het teken, XXXXX 5 cijfers X-co÷rdinaat, YYYYY 5 cijfers Y-co÷rdinaat en crlf de ASCII karakters voor CarReturn en LineFeed. 15 tekens in totaal. XXXXX en YYYYY in eenheden van 0.1 mm.
Er kan niet tegen de digitizer gepraat worden.

Het Type character geeft aan met welke drukknop (rood / geel / groen / wit)  het punt is gedigitaliseerd en of dat in Point / Switch-Stream /  Continuous Streem mode gebeurde. Dat werkt niet geheel volgens de opgave in de documentatie.

HiPadGUI is geschreven voor FreePascal met de Lazarus IDE. Dit maakt het mogelijk om het zowel voor Windows, Linux als Mac te compileren.
De broncode is beschikbaar als .zip bestand.