Hoogspannings Tester

 


In het kort:  
Regelbare hoogspanning voor o.m. het testen van de diŽlektrische sterkte van isolatie barriŤres.
Regeling gebeurt met de Variac.

Uitwerking:
Het setje bestaat uit een transformator met een 2 kV wikkeling, een stopcontact en een spanningsdeler om de uitgangsspanning te kunnen meten met een eenvoudige multimeter. De meter geeft 1/10 van de echte spanning aan.

Rimg0204-tmb.jpg
Overzicht

Rimg0205-tmb.jpg

Zijaanzicht

Rimg0206-tmb.jpg

Detail spanningsdeler

Schema.jpg

De spanningsdeler behoeft wat aandacht. Om er niet teveel in te dissiperen moeten de weerstanden tamelijk hoog zijn en dan moet je toch rekening houden met de weerstand van het meetinstrument. Deze is gesteld op 10 MegOhm, zoals bij de meeste DVM's.
We nemen als onderste weerstand 430 kOhm. Met de meterweerstand parallel is dat dan 412 kOhm. Voor een deelfactor 1:10 moet de bovenste tak dan 9 X 412 = 3.71 MegOhm zijn. Met de beschikbare waarden wordt dat dan 1MegOhm + 3 x 910 kOhm = 3.73 MegOhm. Een fout <  0.5% dus. De gebruikte weerstanden hebben een grotere tolerantie!


Gebruik:
Sluit de tester altijd aan via een regeltransformator = variac. (Een licht dimmer met fase-aansnijding is niet bruikbaar!) en gebruik een DVM op het AC bereik om de spanning te meten. De echte spanning is 10 x wat de meter aangeeft.
Het stopcontact voorziet in de mogelijkheid om een apparaat voor lichtnet voeding te testen op diŽlectrische sterkte van de isolatie tussen Fase en Nul enerzijds en veiligheidsaarde anderzijds. Dit is de meest voorkomende hoogspannings test. Apparatuur met een (rand)aarde aansluiting moet normaliter 1500 VAC kunnen weerstaan. Apparartuur zonder aard-aansluiting (z.g. dubbel geisoleerd) moet ruim 4 kV kunnen weerstaan tussen Fase + Nul enerzijds en het secondaire circuit anderzijds, deze spanning wordt met deze tester niet gehaald.
Voer de spanning langzaam op tot de vereiste waarde. Let ondertussen op geluiden of lichtverschijnselen die duiden op overslag of sproeien.
Als de spanning op de meter niet toeneemt met de primaire spanning van de regeltrafo dan is er een sluiting.

Voor andere tests kan men 1 meetsnoer aansluiten op de veiligheidsaarde en het andere op 1 pen van het stopcontact.

Nog toevoegen:
Faciliteit om de afgeleverde stroom te meten.