Variac

ReactiesNaar.jpg


In het kort:

Variac (regeltransformator) met faciliteiten om galvanisch gescheiden stroom en spanning van de belasting te meten.
Normaliter is deze testkast aangesloten op een galvanisch gescheiden netspanning, verkregen met een 1 kW magnetische stabilisator.

Eigenschappen:
Variac: Regelbereik 0 .. 260 Volt.  Maximale stroom 5 Amp.   
Spanningsmeting: 100V eff echt geeft 280 mV eff op de meetuitgang in 1 MegOhm.  Uitgangsimpedantie is 50 Ohm.
Stroommeting: 1A eff geeft 20 mA eff op de meetuitgang in de ingebouwde 1 kOhm = 20 Volt eff. Uitgangsimpedantie 1 kOhm. Response tijd < 1 µsec.
                         Max uitsturing ca. 20 Vpp, dus extra weerstand parallel schakelen bij de grotere stromen.

De stroommeting berust op een hall-effect sensor met ingebouwde stroom tegenkoppeling via een 1000 wdg spoel.
De te meten stroom gaat door 20 wdg, zodat er een 1:50 relatie bestaat tussen de in- en uitgangsstroom.

De Magnetische stabilisator kan absoluut niet tegen belastingen met fase-aansnijding!
Voor metingen aan apparatuur die een noemenswaardige stroom trekt d.m.v. fase aansnijding is een (zware) gewone scheidingstrafo gewenst, desnoods géén scheidingstrafo, al is er dan een gevaar voor het trippen van een aardlekschakelaar als je aan de belasting ook nog andere metingen wilt doen.


ToDo:
- Calibreer spanningsmeting op bijv 1 Volt per honderd Volt input
- Check stroom calibratie, geef op bij welke belastingsweerstand.
- Maak scope functie met Freescale microprocessor en RS232 communicatie.

  Foto_20_304_tmb.jpg
Schema: (De schakelaar voor de uitgangsspanning en de indicatoren ontbreken in het schema)

Schema.jpg


Printje_tmb.jpg